Arddel ac arfer y gweithredoedd bychain

MAE’N Ddydd Gwyl Dewi heddiw – diwrnod i Gymry ym mhobman i allu dathlu ein Cymreictod ac ymhyfrydu ynddo.

Ond mae’r achlysur eleni yn digwydd ar adeg gyda’r mwyaf tymhestlog a chythryblus a welwyd ers tro byd o ran y cyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol ehangach.

Dathliad yn digwydd ar ganol cyfnod tymhestlog

Fydde hi ddim yn ormodiaith dweud bod rhyfel cartref o ryw fath fel tae ar fin ffrwydro dros y sianel yn Ffrainc, gyda symudiad y Gilets Jaunes yn paratoi cyfres newydd o weithgareddau protest “tyngedfennol” yn erbyn llywodraeth Macron.  Ac yma, a hithau’n edrych yn debyg y caiff Brexit ei ohirio cyn hi r- gyda’r sarnu pellach ar yr ymddiriedaeth rhwng y dosbarth gwleidyddol a’r dinasyddion y mae hynny’n ei olygu – hawdd iawn yw dychmygu y gallai gweithredu ddigon tebyg ddigwydd yn fan hyn hefyd. Rhywsut, mae’n anodd osgoi’r synnwyr y bydd pethau’n troi’n fler iawn gyda hyn.

Gall pobol fynd i deimlo’n ofnus a di-rym iawn o feddwl am y cymylau sy’n dechrau crynhoi o’u cwmpas. Cyngor yr awdur Ffrengig Voltaire yn wyneb sefyllfaoedd fel hyn oedd “Tendiwch eich gardd eich hun“  h.y canolbwyntio ar yr hyn allwn ni wneud yn hytrach nag arswydo at elfennau sydd y tu hwnt i’n gafael ni.

Pwyslais Dewi Sant ar feithrin yr ardd Gymreig

Ac fe ellid dadlau mai cynnal yr ardd Gymreig oedd cenhadaeth oes ein nawddsant Dewi, gyda’i bwyslais ar “wneud y pethau bychain” trwy addysgu a chenhadu, meithrin cymunedau a thrin y tir.

Ac mae’r ffaith fod dros 500 o lefydd yng Nghymru yn cychwyn gyda’r enw “Llan” yn dyst i lwyddiant y genhadaeth ffydd genedlaethol a wireddwyd gan Dewi a’i gyfoed yn ystod Oes y Saint a ddechreuodd yma yn y 6ed ganrif.

Ar ddydd Gwyl Ddewi 2019, sut mae gweithredoedd bychain, ystyrlon yn edrych yng Nghymru heddiw ?

Adeiladu gwydnwch trwy weithredoedd bychain

Efallai mai un ffordd o’i ddiffinio ydi chwilio am gyfleoedd i greu gwydnwch. Gwydnwch personol, cymunedol a chenedlaethol er mwyn bod mewn gwell lle i fedru gwrthsefyll unrhyw drafferthion allanol all godi.  Efallai trwy wirfoddoli gyda mudiad yn eich cymuned, ymrwymo i gefnogi  mwy o fusnesau lleol gyda’ch arian, neu ymroi i ryw achos neu’i gilydd a chreu cysylltiadau gyda phobl o’r un anian.  Neu beth am ryddhau eich hun rhag propaganda’r British Brainwashing Corporation trwy ildio’ch trwydded deledu? Terfynu’r ddibyniaeth ar Fakebook a’u rheolaeth sinistr dros fywydau  pawb ohonom? Beth am ddefnyddio’r amser ddaw’n rhydd yn sgil hynny i ddysgu sgil newydd? Neu ddysgu sgil i bobol eraill?

Neu gallwch ymroi i’r ymgyrch gynhyrfus dros Annibyniaeth i Gymru trwy ymuno gyda phlaid wleidyddol GWLAD, neu un o’r symudiadau newydd dros annibyniaeth megis YES Cymru. Enghreifftiau bychain o adeiladu gwydnwch yw’r uchod ond gydag ychydig o fomentwm a gwynt yn yr hwyliau,  gallai’r effaith fod yn sylweddol

Cyhoeddwyd yn Blog

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.