Cardis yn profi gwerth y lleol

Erthygl Gymraeg. We suggest Bing Translate for translation purposes.

[Ymddangosodd yr erthygl hon yn y lle cyntaf ar ein tudalen Facebook].

MAE Ceredigion wedi profi gwerth meddwl a gweithredu’n lleol yn ystod argyfwng y corona virus.

Dim ond 7 marwolaeth o’r haint sydd wedi ei gofnodi trwy’r sir gyfan a dim ond 42 achos wedi ei gofnodi yno fesul 100k o’r boblogaeth.

Mae hyn llawer iawn gwell na’r ffigyrau a welwyd mewn siroedd gwledig eraill y gorllewin (Caerfyrddin 735, Gwynedd 445, Powys 287, Penfro 279,Ynys Mon 234).

A’r rheswm am lwyddiant Ceredigion gyda hyn yw system profi a thracio unigryw a ddyfeisiwyd ganddynt eu hunain o fewn y Cyngor Sir.

A hwnnw wedi ei seilio ar holiadur syml oedd yn fodd iddynt ddynodi pob achos tybiedig yn y sir a dilyn y cysylltiadau dynol oedd gan bob un o’r rheiny yn eu tro.

A hynny wedyn yn gallu rhwystro’r haint rhag ymledu ymhellach na’r unigolion a gredwyd oedd yn symptomatic.

Dyfeisiwyd system rheoli data mewnol ar gyfer y diben hwn gyda chymorth swyddogion iechyd yr amgylchedd y cyngor.

Debyg bod y ffaith fod Ceredigion y sir bellaf i ffwrdd o ddylanwad yr A55 a’r M4 wedi bod yn gymorth mawr i reoli’r haint mor effeithiol.

Ynghyd a’r ffaith bod dim canolfannau poblog o fewn y sir a llai o gyswllt dyddiol rhwng pobl mewn ardal mor wledig.

Bydd Cyngor Sir Ceredigion nawr yn ceisio scalio fyny eu cymhwysedd ar gyfer ehangu’r system tracio. Yn barod ar gyfer cyfnod pan gaiff y sir ei agor i fyny’n raddol.

Byddant hefyd yn rhannu eu system profi a thracio llwyddiannus gyda siroedd cyfagos Caerfyrddin a Phenfro.

Mae’r stori hon yn enghraifft dda iawn o sut mae’r lleol yn gallu rhagori ar y cenedlaethol weithiau, ac yn hwyluso gweithredu sydyn ac effeithiol yn gyflymach.

Ac yn fodel a ellid ei efelychu eto yng Nghymru gyda phynciau eraill, rhagor na derbyn bod rhaid gweithredu’n unffurf trwy’r wlad ar bopeth.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *