Codi’n golygon uwchlaw y cecru

Erthygl Gymraeg. We suggest Bing Translate for translation.

[Ymddangosodd yr erthygl hon yn y lle cyntaf ar ein tudalen Facebook].

Llythyr i’r wasg gan Gwyn Wigley Evans, Arweinydd GWLAD.

MAE’N ymddangos fod y cecru rhwng Plaid a Neil McEvoy yn dwysau eto fyth, gyda’r saga hon wedi ymostwng i lefel bersonol iawn bellach.

Syndod mawr oedd darllen yr wythnos ddiwethaf am un o hoelion wyth y Blaid yn disgrifio McEvoy fel ‘dyn sy’n anhapus yn ei groen ei hun’.

Gyda’r holl anrhefn a’r dryswch sy’n digwydd gyda Covid-19 ar hyn o bryd, oedd gwir angen ymosodiad personol, ciaidd o’r math hwn?

Go brin y bydd y math hwn o wleidydda yn apelio at y cyhoedd yng Nghymru sydd wedi cael llond bol ar wleidyddion yn ffraeo fel mae hi.

Fel plaid wleidyddol newydd, dydan ni ddim am gael ein tynnu i mewn i’r ffraeo gwenwynig a phersonol hyn rhwng Plaid a Neil McEvoy.

Yn ei lythyr i Golwg, mae Dafydd Iwan hefyd yn rhybuddio rhag ‘rhannu’r bleidlais’ a gaiff y Blaid ar hyn o bryd.

Rhaid cofio mai son am tua 10% o’r boblogaeth ydan ni fan hyn.

Y gwir amdani ydi bod 90% o boblogaeth Cymru byth yn fotio dros y Blaid – bron i 100 mlynedd ers ei sefydlu – sydd yn siom ond ddim yn syndod.

Mae yna unigolion cyffyrddus iawn ar y top, rhy gyffyrddus o lawer.

Felly, mae yna faes eang eithriadol ar gyfer cywain pleidleisiau NEWYDD o’n rhan ni yn GWLAD ac o ran y ” Welsh National Party’, os allan nhw gael eu ty mewn trefn o ran eu henw a’u cofrestriad.

Bydd GWLAD – Plaid Rhyddid i Gymru – yn cynnig y newydd sylweddol hwnnw gyda pholisiau radical sydd yn cyfeirio at sefyllfa Cymru heddiw. Nid eistedd yn ol ac edrych ar ddoe, ac nid edrych dros Glawdd Offa chwaith, ond cribinio’r byd am yr atebion gorau i’n hamgylchiadau ni rwan ac i’r dyfodol.

Mae ein polisiau sydd i’w gweld ar ein gwefan yn cynnig syniadau adeiladol megis:

  • Incwm y Dinesydd a threth wastad
  • Cefnogaeth i fusnesau bychain nid ‘hoff’ brosiectau’r Blaid Lafur a’u cleientiaid
  • Rhannu grym ac adnoddau rhwng Caerdydd a gweddill Cymru yn decach a chyn agosed at ein pobl nag sy’n bosib.
  • Gwella isadeiledd Cymru ac yn y blaen.

Mae hyn i gyd yn bosib os hawliwn ni annibyniaeth – dyna’r bel y mae angen i holl genedlaetholwyr gadw eu llygaid craff arni.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.