Dim Sail i Ohirio’r Etholiad

[Gellir ddarllen yr erthygl hon hefyd ar ein tudalen Facebook]

MAE sibrydion ar droed bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu gohirio’r etholiad ym mis Mai.

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford eisiau pasio deddf a fyddai’n rhoi’r hawl iddo ohirio etholiad Senedd Cymru hyd at 6 mis.

Y bwriad mae’n debyg ydi cynnig rhywfaint o hyblygrwydd yn wyneb y sefyllfa bresennol gyda’r coronavirus yng Nghymru.

Ond, yn ol y blaid newydd, Gwlad, does dim unrhyw reswm dros ohirio’r dyddiad pam caiff etholwyr Cymru yr hawl i fynegi barn ar berfformiad eu llywodraeth.

‘Mae’r dydd o brysur bwyso yn dod, a’r cwbwl y mae’r son am ohirio yn ei wneud ydi creu argraff o lywodraeth sy’n ofni cael eu fotio allan’ meddai Gwyn Wigley Evans, Arweinydd Gwlad.

Dywedodd y byddai’n’ fix’ ar ben ‘fix’ o ystyried y ddel sydd eisoes wedi ei tharo rhwng Drakeford ac Adam PriMae ce i rannu grym wedi’r etholiad.

‘Mae’r sefydliad yn y Bae yn chwerthin ar ein pennau ni yr etholwyr hefo’u fixes bach gwleidyddol tu ol i ddrysau caeedig’.

‘Ond falle eu bod nhw’n ddall i’r ffaith fod pobol yma bron a thorri eu bol isio mynegi eu barn gonest ar bopeth sydd wedi digwydd yn ddiweddar’

‘Ac i’r 55% sydd byth yn fotio fel arfer – ein neges ni ydi, dowch allan a fotiwch dros bobol newydd y tro hyn’.

Dywedodd ei fod yn derbyn y byddai’n etholiad gwahanol i’r arfer ac y byddai’n rhaid i’r holl bleidiau feddwl am ffyrdd newydd o gyrraedd etholwyr pe nai bai ymgyrch arferol yn bosib.

‘Ond mi rydan ni fel etholwyr wedi disgwyl 5 mlynedd i gael mynegi barn ar Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhaid i’r farn honno gael ei chyflwyno doed a ddelo’.

Byddai’n benderfyniad rhyfeddol gohirio Etholiad Cymru o gofio am y llu o etholiadau sydd wedi’u cynnal ar eu dyddiau priodol ar hyd a lled y byd y llynedd er gwaetha coronavirus.

Megis America, Yr Aifft, Nigeria, India, De Korea, Indonesia, Slovenia, Gwlad Pwyl, Israel, Jamaica, Ghana, Taiwan, Bolivia a Lithuania.

Os yw’r holl wledydd hyn yn gallu cynnal etholiad gyda’r argyfwng ar ei waethaf, byddai’n adlewyrchu’n wael iawn ar Gymru pe bai’n gohirio ei dyddiad etholiadol ei hun.

Cyhoeddwyd yn Blog

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *