Dros Filiwn yn Dysgu Cymraeg

[Gellir darllen yr erthygl hon ar ein tudalen Facebook hefyd]

UN o sloganau gwag y Blaid Lafur Gymreig yw cyrraedd ‘miliwn o siaradwyr Cymraeg’.

Rhethreg sy’n swnio’n wych ar bapur ond ychydig iawn o realiti wedyn yn perthyn iddo o ran polisiau pendant i gyrraedd y nod hwn.

Er hynny, mae 1.3 miliwn o bobol led-led y byd yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd trwy’r App poblogaidd ‘Duolingo’.

Ers cyfnod y cloi, gwelwyd cynnydd o 300% yn y niferoedd sy’n dysgu iaith arall trwy gyfrwng Duolingo yma ym Mhrydain.

66% ydi’r cynnydd cyfartalog trwy weddill y byd, felly mae’r ffigwr yma yn sylweddol uwch, ac yn arwydd efallai fod trigolion Ynys Prydain yn dechrau gweld yr angen i fod yn fwy amlieithog o’r diwedd.

Mae Cymraeg wedi goddiweddyd Tsienieg bellach, ac yn y seithfed safle ar y rhestr o ieithoedd sy’n cael ei dysgu yma, gyda Sbaeneg ar frig y rhestr ar hyn o bryd.

Un o’r rhai sy’n dysgu Cymraeg ar Duolingo yw Tim Hodgins o Port Talbot. Dywed Tim ei fod wedi penderfynu ei dysgu er mwyn cyfleoedd gwaith yn bennaf.

‘Mi ddywedodd gwraig yn fy eglwys ei bod hi’ n dysgu Siapaneg ar Duolingo, ac mi benderfynais ei lawrlwytho fy hun i ddysgu Cymraeg’ meddai Tim.

Mae’n canmol yr app gan fod geiriau newydd yn cael eu cyflwyno’n gyson, gyda’r dysgwr yn gorfod dyfalu eu hystyr er mwyn adeiladu brawddegau, a nifer o rowndiau sydyn wedyn i gadarnhau’r wybodaeth newydd sydd wedi ei grynhoi.

Dywed fod yr elfen gystadleuol sy’n perthyn i Duolingo hefyd yn apelio’n fawr ato.

‘Mae yna leaderboard sy’n dangos lle ydach chi o’i gymharu gyda dysgwyr eraill a dwi’n hoff iawn o’ r ysgogiad yna’ meddai.

Gobaith Tim yw dysgu’r hanfodion ar Duolingo ac yna treulio peth amser mewn ardal Gymraeg i’w siarad hi’n gyson.

‘Mae gen i ffrind mewn ardal Gymraeg sydd am siarad hefo fi yn Gymraeg yn unig, a dwi’n meddwl mai dyna’r ffordd y doi yn rhugl’ meddai.

Mae’r ffigwr o 1.3 miliwn o ddysgwyr Cymraeg trwy gyfrwng app yn rhyfeddol, ac i’w groesawu’n fawr.

Ond fel y dengys esiampl Tim Hodgins ei hun, rhaid gwreiddio’r broses o ddysgu iaith.

A pha ffordd well na gyda siaradwyr brodorol mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.