One thought on “(Cymraeg) Diolch am Gryfder y Cymoedd

  1. Barn bersonol, rhywbeth greddfol efalle, ond tybiaf mae presenoldeb prifysgol Seisnig ei natur yn Aber yn ran allweddol yn y dirywiad Cymreictod yn y sir. Hefyd bu prifysgol Llambed yn ffactor er yn ol pob son does fawr o neb yno mwyach. Wrth gwrs fe ddaeth nifer o estroniaid i’r sir a cwmpo mewn cariad a hi. Digon anturiol, ond er y cariad lleuafrif bach yn unig a wnaeth ymdrech y ddysgu’r iaith a gwir ymdoddu i’r gymuned lleol. Dylanwad seisnigeiddo oedd eu prif nodwedd.

    Yn dilyn y llu dysgedig, daeth llu gwahanol. Pobol ar eu gwyliau yn penderfynu symud i’r sir i ymddeol neu i gael swydd arall. Rhain eto yn gweld fawr ddim pwrpas yn dysgu’r iaith a gafael yn gwerthoedd sylfaenol eu cymunedau.

    Dim nifer fawr ar yr un tro ond dros degawd neu ddwy, neu dair mae eu effaith lluosogol yn fawr. Caled neu amhosib ei throi yn ol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.