One thought on “(Cymraeg) Oes Modd Uno’r Mudiad Hwn?

  1. Mae un problem wedi bod ers 1920au pan sefydlwyd y Blaid Genedlaethol Cymru – diffyg pobl a diddordeb mewn a gwybodaeth ynghylch sefydu a rhedeg gwlad newydd, er gwaethaf gwrthwynebiad Llundain. Oedd angen pobl tebyg i’r Americanwr Alexander Hamilton, oedd wedi trochi ei hunan mewn materion megis sefydlu Trysorlys, Llysoedd, byddinoedd a llawer mwy: prinder Founding Fathers felly. Nid oedd problem tebyg yn Iwerddon. Dal yn broblem yng Nhgymru heddiw.
    Mae yn problem arall, rol y Chwith yng ngwleidyddiaeth Cymru.
    Mae ‘all under one banner’ yn amhosib yng Nghrymru mae’n debyg. Fydd y Chwith Llundeinaidd/feministaidd yr 80au, na’r ‘wokeism’ ein hoes ni ddim yn caniatau undod dan yr un Faner. Mor drist.
    Cawn weld. Gobeithiwn na ddaw’r clefyd i YesCymru 2.0.
    Onid allwn i gyd uno dan un Faner – Rhyddid i Gymru?

Leave a Reply

Your email address will not be published.