4 o sylwadau ar “(English) Travesty For Wales

  1. Gadewch imi ddarllen o yn saesneg os ydio ddim wedi ei gyhoeddi yn y gymraeg – pam bod hyn mor anodd ichi drefnu?

    1. Sori, ond dwi’n gallu siarad tipyn bach o gymraeg yn unig.

      Not enough to publish the article yn gymraeg. I need to rely on one of the team for a translation.

    2. Ie, does dim dwywaith bod hynny yn nam yn y ffordd fod y wefan hon wedi’w dylunio; rydan ni’n gobeithio i’w hailwampio ychydig dors y misoedd nesaf, ac felly gobeithwn y byddan ni’n gallu gwella hyn.

    3. Cytunaf y bydde’n dipyn hwylusach pe tase’r erthygl yn Gymraeg, one fy mlaenorieath bersonol yw gweld syniadau call am ein cyflwr presenol yn cael eu dosbarthu ger bron cyn gymaint o Gymry ag sydd bosib. Os taw dysgwr neu person uniaith Seisnig sy’n eu cynhyrchu rhaid rhoi ychydig o le iddo/iddi.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.