Gwyl o Eiriau Newydd Eleni

[Gellir darllen yr erthygl hon hefyd ar ein tudalen Facebook]

GYDA Dydd Gwyl Ddewi bron yma, bydd ganddom fwy i’w ddathlu nag arfer fel cenedl eleni.

A hynny wrth weld dau wasanaeth newyddion newydd yn cael eu cyflwyno yma.

Heddiw (Dydd Gwener), mae ‘Herald Wales‘ yn cael ei lawnsio: platfform newyddion dwyieithog ar-lein.

Ac yna ddydd Llun, bydd ‘The National‘ yn ymddangos, gwasanaeth Saesneg ar-lein a fydd hefyd yn cyhoeddi rhifyn papur newydd i nodi’r lansiad.

Yr hyn sy’n ddiddorol iawn am y datblygiadau hyn yw bod ‘Herald Wales’ wedi datgan y byddan nhw’n cefnogi annibyniaeth i Gymru.

Falle’n wir mai ceisio sicrhau mantais fasnachol dros ‘The National’ y maen nhw, gan mai safbwynt ‘niwtral’ fydd gan y fenter hon o dan adain y South Wales Argus.

Eto’i gyd, mae’n ddatblygiad arwyddocaol ac yn arwydd o sut mae’r gwynt yn chwythu erbyn hyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwlad ei bod yn wych gweld dau wasanaeth newyddion annibynol fel hyn yn cael eu lawnsio.

‘Am rhy hir o lawer, mae’r gofod newyddion yng Nghymru wedi cael ei fonopoleiddio gan y BBC a’i holl ogwydd Brydeinig’ meddai.

‘Mae hi’n hen bryd gweld lleisiau newydd, ffres yng Nghymru, er mwyn cynnig yr amrediad barn sydd ei angen arnom ni fel cenedl’.

Dywedodd bod y datblygiadau newyddion hyn hefyd yn hynod o bwysig o gofio am Etholiad Cymru ym mis Mai.

‘Ar hyn o bryd, mae’n edrych mai etholiad ‘rithiol’ fydd hon i bob pwrpas, felly bydd cael mwy o wybodaeth a chynnwys am wleidyddiaeth Cymru ar-lein yn hwb enfawr i’r broses.’

O ran y Gymraeg, mae’n galonogol gweld ‘Herald Wales’ yn cynnig arlwy ddwyieithog llawn, gyda ‘The National’ hefyd yn gaddo datblygu mwy o arlwy yn Gymraeg gyda hyn.

Mae siarad yr iaith yn gyson yn sicr yn un o’r ‘pethau bychain’ pwysig hynny i’w cofio ar ddydd gwyl Dewi.

Ond mae cynnig mwy o gyfleon i bobl i ddarllen yr iaith yn gyson hefyd yn gwbl allweddol, felly pob llwyddiant i’r ddwy fenter newydd yn y cyfeiriad hwn hefyd.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *