Marchnad Dan Do Wedi’r Cau?

Siop Pringles, Llanfairpwll sydd ar fin cau. Galw am greu marchnad dan do yno ar batrwm y farchnad boblogaidd yn Abertawe.

[Gellir ddarllen yr erthygl hon hefyd ar ein tudalen Facebook]

GALWYD am ystyried marchnad dan do newydd ar gyfer Ynys Môn i wneud yn iawn am golli un o siopau mwyaf yr ynys.

Cyhoeddwyd yr wythnos hon bod Siop Pringles, Llanfairpwll, sy’n denu cwsmeriaid o bob rhan o Fôn a thu hwnt i gau ei drysau.

Pan holwyd y staff am y sefyllfa bore heddiw (Dydd Iau), dywedwyd nad oedd yr un ohonynt wedi clywed yn swyddogol am y newydd gan gwmni James Pringles Weavers – er fod posteri ‘Closing Down Sale’ yn blastar ar hyd y siop.

Dywedodd Arweinydd GWLAD Gwyn Wigley Evans bod ansicrwydd fel hyn yn gwbwl annheg, ac anogodd y cwmni i ymgynghori’n llawn ac yn agored gyda’r staff yn syth.

‘Mae hon yn hen, hen stori yng Nghymru – cwmni o ffwrdd yn gadael pan fo pethau ar i Iawr’ meddai Mr Evans.

‘Rhaid inni rwan ddenu/cychwyn cwmniau lleol wnaiff AROS yma be’ bynnag ydy’r amgylchiadau’.

Awgrymodd Mr. Evans mai un opsiwn fyddai creu marchnad dan do ar y safle, ar batrwm y farchnad dan do llwyddiannus iawn yn Abertawe.

‘Byddai hwn yn gallu hyrwyddo bwydydd lleol a chynhyrchion lleol eraill hefyd: byddai safle mor ganolog a delfrydol yn Llanfairpwll yn medru bod yn blatfform heb ei ail ar gyfer cynnyrch gorau’r ynys’ meddai.

Ymhlith awgrymiadau eraill GWLAD ar gyfer defnydd newydd o’r safle y mae:

  • Gofod di-dreth yno am gyfnod gan y Cyngor Sir
  • Creu cadwyn gydag adran fusnes/marchnata Prifysgol Bangor/Coleg Menai-Llandrillo
  • Uned Cynhyrchu Dillad (CMT-cut, make, trim) : er mwyn cynhyrchu syniadau dylunwyr lleol
  • Darparu ‘banc’ o wasanaethau ar y safle ar gyfer busnesau bychain, e.e ysgrifennyddol, cyfrifon, TG, Argraffu, Cyfieithu fel bo busnesau newydd yn gallu cael yr arbenigedd hyn wrth law yn rhwydd.

Dywedodd Mr Evans bod mawr angen meithrin meddylfryd entrepreneuraidd newydd er mwyn wynebu’r holl heriau economaidd sydd gan Gymru heddiw.

‘Mae pob aelod o Bwyllgor Gwaith GWLAD yn rhedeg ein busnesau bach ein hunain, felly mi rydan ni’n gallu deall be ydi’r heriau o ddydd i ddydd a be sydd ei wir angen’.

‘Ar hyn o bryd, mae ganddon ni lawer o wleidyddion proffesiynol yng Nghymru sy’n dda iawn am siarad – ond mae faint maen nhw’n ei gyflawni drostom yn gwestiwn arall’.

‘Cofiwch bod yna etholiad flwyddyn nesaf’!

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *