Nid Da Lle Gellir Gwell

Tarddiad llun: https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1379825423748579329

Os gwelwch yn dda, ystyriwch cefnogi ein hymgyrch torfnoddi cyfredol

[Gellir ddarllen yr erthygl hon hefyd ar ein tudalen Facebook]

MAE 61% o bobol Cymru am gadw’r Senedd yn ol pôl piniwn newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon.

Roedd mwyafrif o’r farn honno ymhob un rhan o Gymru yn ol yr ymchwil a wnaed gan Gwmni Beaufort Research ar ran y Western Mail.

Roedd 61% o blaid, 20% o blaid ei dileu a 19% ddim yn gwybod. Gyda’r ganran uchaf (70%) yn y Canolbarth a’r Gorllewin a’r ganran isaf yn y De Ddwyrain (57%).

Ar un ystyr, mae’n gwestiwn od i’w ofyn yn y lle cyntaf.

Byddai neb yn meddwl gofyn y ffasiwn gwestiwn i bobol Lloegr am gadw neu ddileu San Steffan.

Ond i raddau, mae’r cwestiwn yn gydnabyddiaeth o’r sylw y mae un plaid arbennig, sef Abolish, wedi ei gael gan y cyfryngau yn ddiweddar.

Plaid sydd ag un polisi, ac un polisi yn unig, sef dileu y Senedd.

Ac wrth edrych ar y ffigyrau moel, mae’n ymddangos y gallai Abolish ennill nifer o seddau yn yr Etholiad fis nesaf petaen nhw’n gallu cywain pleidleisiau’r 20% hyn i’w col.

Ond mae’n annhebyg eithriadol y cawn nhw unrhyw beth yn debyg i hyn o gofio y caiff y gwrthwynebiad hwn i’r Senedd ei wasgaru ymhlith pleidiau eraill, a’r ffaith nad ydi 50% o’r boblogaeth Gymreig fyth yn fotio yn Etholiadau Cymru beth bynnag.

Gyda 10 o’u hymgeiswyr hefyd yn tynnu eu henwau nol ac un o’i ffigyrau blaenaf yn dewis rhedeg fel annibynnwr, mae’n edrych bod Abolish yn dechrau dileu eu hunain cyn cychwyn.

Ac mae hynny’n codi cwestiwn wedyn a ddylai Plaid sydd wedi colli cymaint o ymgeiswyr, gan adael dyrnaid yn unig yn weddill, gael y platfform cyhoeddus y mae’r BBC wedi ei gynnig iddynt trwy eu cynnwys yn Nadl Yr Arweinwyr ar y teledu ar Ebrill 29ain.

Un ffigwr sy’n mynd yn erbyn y graen braidd yn y darlun positif cyffredinol am y Senedd yw mai dim ond 50% o bobol ifanc 16-24 oedd am gadw’r Senedd yn y pol piniwn.

Efallai mai diffyg gwybodaeth sydd i gyfrif am hyn, ac yn wir y ganran o 33% ‘ddim yn gwybod’ ymlith yr oedran hon oedd yr uchaf yn yr arolwg.

Ond mae’n bosib hefyd bod y ffigwr yn isel gan fod pobol ifanc yn gweld bai ar y Senedd am y Clo sydd wedi effeithio cymaint ar eu bywydau.

Wedi’r cwbwl, efallai mai hwy sydd wedi gweld colli rhyddid unigol yn fwy nag unrhyw garfan arall yn ein cymdeithas dros y flwyddyn ddiwethaf.

Heb son am yr amharu mawr ar eu haddysg sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Annheg efallai rhoi bai ar y Senedd ei hun am hynny, ond yn wyneb y diffyg lleisiau yn sefyll dros eu buddianau hwy yno, mae’n ddealladwy hefyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwlad bod canlyniadau’r pol piniwn i’w croesawu ond eu bod yn dangos bod lle i wella o hyd.

‘Mi allwch chi ddadlau y dylai’r ffigwr o blaid cadw’r Senedd fod llawer yn uwch o gofio fod datganoli yma ers 20 mlynedd’ meddai.

‘Mae’n dangos bod angen i’r Senedd berfformio’n llawer gwell ac ennyn mwy o ymddiriedaeth ymhlith pobol gyffredin yng Nghymru’.

‘Yn sicr, ni ddylid rhuthro at refferendwm tan fod hyn wedi digwydd a dyna fydd ein neges ni fel plaid yn yr etholiad hon’.

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *