Pam yr Ymunais i â Gwlad

Yn y cyntaf o rhywbeth y gobeithiwn daw yn gyfres achlysurol, dyma aelod newydd – Iwan Rhys Evans, 19 oed o Forfa Nefyn, ger Pwllheli – yn esbonio’r rhesymau am iddo fo newydd ymuno gyda Gwlad…

Ymunais y parti yma oherwydd rwyf yn coelio fod y parti yma sydd am ddod â Chymru allan o’r undeb anghyfartal efo Prydain. Mae’r polisïau yn syml ag yn uniongyrchol.

I mi yr unig ffordd i Gymru goroesi fel gwlad annibynnol i ddilyn ffyrdd Y Swistir. Er enghraifft polisi llym am niwtraliad, system cyfalafwr ag rhydd, dim ond ymuno a’r Cenhedloedd Unedig a dim yr Undeb Ewropeaidd nag NATO.

Rheswm arall ymunais efo’r parti yma yw achos Brexit. Rwyf yn coelio yn hollol mewn democratiaeth ag yng nghanlyniad y bobol. Wbath mae nifer maint o bartiau eraill wedi hollol anwybyddu. Dwi’n meddwl mai nifer maint o bartiau wedi anghofio mae gweision cyhoeddus ydi nhw i’r bobol ag nid eu meistri.

Rwyf yn coelio yn hollol mae’r parti yma am barchu ewyllys y bobol am unrhyw bleidlais democrataidd. Ag ymateb i unrhyw un o broblemau mae’r bobol eisiau eu newid fel y gweision cyhoeddus maen nhw i fod.

Dwi’n gobeithio neith nifer maint o bobol o’r un oedran a fi ymuno a’r parti ag yn gobethio rhannu yr safbwynt gwleidyddol â mi. Dwi hefyd ishio dangos y parti yma sydd am arwain Cymru tuag at annibyniaeth lle fydd ein dyfodol yn heddychol ag yn llewyrchus.

Croeso Iwan; edrychwn ymlaen at weithio ochr yn ochr â chi, ac adeiladu’r wlad yr ydym i gyd yn hiraethu i weld Cymru’n dod.

Cyhoeddwyd yn Blog

Un sylw ar “Pam yr Ymunais i â Gwlad

  1. Croeso cynnes iawn Iwan. Gobeithio eich cwrdd cyn bo hir?
    Ron Roberts, Llanrwst

Leave a Reply

Your email address will not be published.