‘Sosialaeth’ neu daw Hitler yn ol!

(Erthyg Gymraeg. If you need a translation, we suggest you put it through Bing Translate)

[Ymddangosodd yr erthygl hon yn y lle cyntaf ar ein tudalen Facebook]

UN o driciau amlwg y Blaid Lafur ers blynyddoedd ydi ystumio iaith i’w dibenion eu hunain.

Gwelwyd hynny eto ddoe gyda datganiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford mai’r dewis i bobol Cymru bellach yw ‘sosialaeth neu genedlaetholdeb asgell dde.’

Mae Llafur yng Nghymru yn hoff iawn o gyfeirio at genedlaetholdeb fel rhywbeth ‘asgell dde’, gan wybod y bydd pobol yn syrthio am yr abwyd ynghylch y Naziaid unwaith eto.

Ac yn dychryn am eu bywyd cymaint y mae mytholeg yr ail ryfel byd dal i reoli’r dychymyg cyhoeddus yma am ryw reswm gwyrdroeedig.

Chlywch chi fyth Y Blaid Lafur yn mynd y tu hwnt i’r meme syrffedus hwn.

Byth bythoedd yn cydnabod sut y mae cenedlaetholdeb wedi bod yn fodd i ryddhau fflyd o wledydd bychain yn Ewrop yn ddiweddar, megis Latvia, Estonia, Slovenia, Slovakia, Croatia ac ati.

A’r gwledydd hynny i gyd ar eu hennill yn economaidd ac yn gymdeithasol wrth sicrhau eu hannibyniaeth genedlaethol

Ond y joc yw bod yr ystumio iaith a chamarwain hyn yn digwydd ar y pegwn arall gan Lafur Cymru hefyd.

Pryd mewn difri fuodd y Blaid Lafur yng Nghymru yn ‘sosialaidd’ mewn unrhyw fodd yn yr 20 mlynedd y buon nhw mewn grym yng Nghaerdydd?

Blairites saff a di-ddychymyg fuon nhw dros y cyfnod hwn i gyd i bob pwrpas, ac mae’n chwerthinllyd bod Mark Drakeford rwan yn ceisio hawlio eu bod nhw’n ‘sosialaidd’.

Dydi GWLAD ddim yn blaid sosialaidd fel y cyfryw nac yn credu mai sosialaeth galed ydi’r ateb i anghenion Cymru.

Ond er lles democratiaeth Gymreig a’r angen i gyfnewid a thrafod syniadau, byddai’n dda gweld dadleuon sosialaidd yn ymddangos yma rhywbryd!

Byddai’n dda hefyd gweld bach o onestrwydd syniadol gan y Blaid Lafur am unwaith hefyd.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.