Stori Od y ‘Siom yn Llandudno’

[Mae’r erthygl hon hefyd i’w gweld ar ein tudalen Facebook]

MAE’R arfer o ‘client journalism’ wedi tyfu’n sydyn iawn dros y blynyddoedd diwethaf.

Digwydd hyn pan fo rhywrai neu’i gilydd yn talu am stori newyddiadurol i’w gyhoeddi mewn papur newydd.

Gyda chymaint o bapurau’n colli darllenwyr ac elw heddiw, mae’n debyg eu bod yn llawer parotach i ildio i bwysau fel hyn bellach.

Ac mae ambell awgrym mai dyma’n union a welwyd yn y stori od iawn am ‘zombie apocalypse’ Llandudno, a ymddangosodd yn y Daily Post ar ddydd Mercher.

Roedd y stori, oedd dros fil o eiriau o hyd, yn adrodd hanes teulu’r Doyles o Gilgwri, a gafodd eu siomi’n arw ar eu hymweliad gyda Llandudno.

Mae’r stori’n rhestru un gŵyn ar ol y llall gan y teulu, bod llefydd ar gau yn y dref, bod y prom yn wag a bod rhaid ciwio am doiledau cyhoeddus.

Roedd y teulu mor siomedig fel iddyn nhw dorri’r ymweliad ar ei hanner a dychwelyd i Gilgwri.

Yr hyn sy’n taro dyn yn od am y stori ydi’r defnydd o eiriau strategol – sydd yn tynnu’n groes braidd i’r disgrifiad o’r teulu bach cyffredin o dros y ffin a gawn yn y darn.

Er enghraifft, rhoddir bai ar ‘Cardiff’ am y sefyllfa, gyda’r gair ‘Stalag’ hefyd yn cael ei ddefnyddio am y sefyllfa yng Nghymru ar hyn o bryd.

Yn ogystal, ceir son am y ‘grey pound’ gyda honiad bod hwnnw’n cyfateb i 50% o holl economi Llandudno, a chyfeiriad dilornus hefyd at y ‘regional variation’ yng Nghymru.

Mae’r Daily Post wrth gwrs bellach wedi lleoli eu hunain yn llwyr yn Lloegr, gyda’u golygydd Cymreig wedi ei ddiswyddo’n ddiweddar.

Ac mae gogwydd Seisnig diamheuol i’r erthygl a gafodd ei chyhoeddi hefyd yn y Liverpool Echo a”r Manchester Evening News.

Ond ceir hefyd gogwydd wleidyddol i’r stori hefyd, gan mai holl ergyd y darn i bob pwrpas yw ymosod ar Lywodraeth Cymru am eu harafwch yn ail-agor y diwydiant twristaidd yn llawn yma.

A chwestiynu pam ddylai’r rheolau fod yn wahanol yma yng Nghymru i bob pwrpas.

‘Mae’n wybyddus fod y Toriaid yn Llundain yn defnyddio eu harian helaeth fwyfwy mewn’ client journalism’ meddai llefarydd ar ran GWLAD.

‘Does dim prawf mai dyma oedd ar waith gyda’r stori hon wrth gwrs – ond mae yna nifer o elfennau rhyfedd iawn yn perthyn iddi, yn enwedig yn y modd mae ‘Mr. Doyle’ yn troi ei gŵyn yn un mor wleidyddol ei naws.

Ychwanegodd ei bod hi’n amlwg fod y Toriaid eisoes wedi lansio ymgyrch fwriadol i danseilio’r Senedd yng Nghymru.

‘Bydd pob math o bropoganda yn cael ei ddefnyddio ganddyn nhw gyda hyn, felly mae’n bwysig bod ni’n cadw’n llygaid yn agored i hyn oll’ meddai.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.