Y rhyfel sydd byth yn darfod

Erthygl Gymraeg. We suggest Bing Translate for translation.

[Ymddangosodd yr erthygl hon yn y lle cyntaf ar ein tudalen Facebook]

BYDD nostalgia’n rhemp heddiw debyg wrth nodi VE Day – 75 mlynedd ers diwedd yr ail ryfel byd yn Ewrop.

Bydd y BBC a’r cyfryngau eraill yn godro’r digwyddiad yn eu dull histeraidd arferol, gyda dogn helaeth o bropoganda Prydeinig yn rhan o’r cwbl.

Mae’n eironic iawn bod achlysur sydd ar yr wyneb i’w wneud gyda dathlu heddwch yn Ewrop, dal i ddwyfoli Prydain ar adeg o ryfel yn y ffasiwn fodd.

Wrth gwrs, mae’n bwysig cofio a pharchu’r gorffennol, ond mae’n rhaid gofyn oes perig i hyn droi’n barodi ohono’i hun weithiau.

Yn ei lyfr 1984, sonia’r awdur George Orwell sut yr oedd Gwladwriaeth Oceania wastad mewn rhyfel gydag Eurasia.

Pwrpas hynny oedd creu teimladau o fraw ac atgasedd parhaus ymhlith y dinasyddion tuag at y gelyn allanol parhaus. A’u cael nhw i lynu’n ofnus at eu rheolwyr.

Ac mae’n ymddangos bod pob Llywodraeth, o ba bynnag liw, wastad yn gorfod ymestyn y cof am y rhyfel hwn gyda’r Almaen hyd at dragwyddoldeb. Hyd yn oed heddiw yn 2020 – bron i dair cenhedlaeth yn ddiweddarach.

Pe bai’r Wladwriaeth Brydeinig yn glaf, byddai rhywun yn tybio y byddai seicolegydd da yn gallu gwneud ei ffortiwn yn dadansoddi’r aflwydd arbennig hwn a fyddai angen amser go dda i’w drin yn iawn wrth reswm.

Efallai nid porthi ofn ac atgasedd megis yn nofel Orwell y mae’n meistri cyfoes ni, ond yn hytrach taflu llwch i lygaid pawb ynghylch realiti bywyd cyfoes yma heddiw.

Mae’n cymaint haws rhamantu am oes sydd wedi hen fynd heibio a cheisio perswadio pawb am ragoriaeth y cyfnod hwnnw, na delio’n onest gyda holl heriau’r presennol.

Ac mae yna rywbeth anghynnes iawn ar y pwyslais hwn ar ‘ddathlu’ heddiw, o gofio am yr haint sydd dal ar waith yma, a swm y marwolaethau yn parhau i gynyddu.

Mae’r Almaen wedi hen anghofio am yr ail ryfel byd ac wedi llwyddo i greu economi a chymdeithas llawer cryfach a mwy llewyrchus yn ei sgil. Mae eu niferoedd cymharol isel o farwolaethau gyda’r haint presennol yn dyst i’r llwyddiant hwn.

Mae’n hen bryd i’r Wladwriaeth Brydeinig anghofio am ei hobsesiwn gyda’r ail ryfel byd yn yr un modd.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.