Cais am Ymaelodi

YDW, DWI’N CREDU Y GALL CYMRU GAEL DYFODOL RADICAL NEWYDD

Ydw, dwi am fod yn rhan o Gymru newydd ble y gall bawb ffynnu.

Does yr un o dîm GWLAD yn derbyn unrhyw dâl, treuliau na chostau eraill fel rhan o’u gwaith. Maen nhw’n ymroi eu hunain yn llwyr i greu gwlad newydd, sy’n decach a mwy deinamig, sy’n credu yn ei phobol ei hun ac yn eu cefnogi wrth inni wynebu heriau y 2020au.

Ond fe hoffem dderbyn cefnogaeth wrth greu’r gymdeithas decach hon ac efallai y carech gyfrannu tuag at y symudiad newydd hwn yng ngwleidyddiaeth Cymru.

Tâl Aelodaeth Blynyddol

Mae gennym bedwar math o dâl aelodaeth, dewiswch yr un sy’n berthnasol i chi os gwelwch yn dda:

 Oedolyn mewn gwaith – £0.00 am y flwyddyn gyntaf (£26.00 wedi hynny)
 Oedolyn di-waith neu anabl – £0.00 am y flwyddyn gyntaf (£12.00 wedi hynny)
 Myfyriwr(wraig) mewn addysg llawn amser – £0.00 am y flwyddyn gyntaf (£12.00 wedi hynny)
 Pensiynydd dros 65 (mewn gwaith neu beidio) – £0.00 am y flwyddyn gyntaf (£12.00 wedi hynny)