Ymddiheuro am ddweud y gwir

(Erthygl Gymraeg: we suggest Bing Translate for translation)

[Ymddangosodd yr erthygl hon yn y lle cyntaf ar ein tudalen Facebook].

BU’N wythnos ryfedd iawn yma gyda histeria cynyddol ar waith, a hynny ar ffurf ysfa i dynnu cofgolofnau o’r gorffennol i lawr.

Ac er mai rhyfel diwylliannol yn Lloegr ydi hon i bob pwrpas, llusgwyd Cymru i fewn iddi hefyd gyda thrafod brwd am dynnu gofgolofnau Thomas Picton a William Gladstone ymhlith eraill.

A bu’n rhaid i arweinydd Plaid, Adam Price ymddiheuro am ei ‘gam’ yntau wrth son am y gorthrwm a’r tlodi a ddaeth i ran Cymru’n ddiweddar, a galw am ad-daliadau gan San Steffan am hynny.

Beirniadwyd Mr. Price yn enbyd gan fod rhai’n tybio ei fod yn awgrymu fod profiadau’r Cymry i’w gymharu gyda’r hiliaeth a’r gorthrwm ddaeth i ran y boblogaeth groenddu yn gyffredinol.

Does neb a wadu realiti’r gorthrwm enbyd a wynebodd y gymdeithas ddu yn hanesyddol.

Ond mae’n drist iawn gweld arweinydd cenedlaetholgar yn gorfod ymddiheuro am ddatgan rhywbeth sydd yr un mor wir yn ei ffordd ei hun mewn cyd-destun Cymreig.

A gorfod gwadu i bob pwrpas y bu coloneiddio erioed yn elfen yn y profiad cenedlaethol Cymreig.

Yn anffodus, mae’n ymddangos fod ‘identity politics’ yr un mor fyw yma yng Nghymru ag y mae yn Lloegr.

Gyda’i gynheiliaid yn mynnu bod rhaid gweu narratif ‘identity politics’ i fewn i’r narratif genedlaethol Gymreig, a hawlio ei fod bellach bron yn bwysicach na’r narratif draddodiadol.

Dyma chwiw sy’n cael ei wthio arnom gan y cyfryngau a’r adain chwith fodern mewn difri a does dim dwywaith ei fod yn ddylanwad pwerus iawn yn ein cymdeithas gyfoes.

Ond does dim rhaid i genedlaetholwyr ildio’n wasaidd i’r agenda hon, a derbyn mai dyma ydi’r drefn anorfod bellach.

Mae gennym berffaith hawl i ddatgan fod Cymru wedi cael ei gwladychu a’i hecsploitio ers canrifoedd.

Dydi’r ffaith fod drwg ‘gwaeth’ wedi’i gyflawni gyda choloneiddio’n gyffredinol ddim yma nac acw.

Mae’n ffaith sy’n wir am hanes Cymru a chyd-destun unigryw Cymru ei hun.

A does dim angen ymddiheuro i neb am ddweud y gwir.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *